Şənbə , Dekabr 5 2020
Ana səhifə / Gündəm / Ermənilərin növbəti təxribatı və qoca erməni köpəyinin şantajına cavab!

Ermənilərin növbəti təxribatı və qoca erməni köpəyinin şantajına cavab!


Hörmətli sülhsevər   xalqlar!   Bilirsiniz   ki,    mono    erməni   dovləti  və   bu      qondarma   dövlətin   qondarma   milləti  əsirlər   boyu   dünya   ictimaiyyətinə   özlərini   ” əzilmiş   xalq”   kimi təqdim   edərək   ” Böyük   Ermənistan”  yaratmağı   qarşılarına   məqsəd   qoyaraq   ” Dənizdən Dənizə”  ideyasının  dünya   səviyyəsində  təbliğat   və   təşviqat   işlərinə   başlamışlar.  

Təəssüflər   olsun  ki   bu   xəstə   təfəkkürlü   ideya   qondarma   Ermənistanın   dövlət   siyasətinə   çevrilmişdir.  Ən   dəhşətlisi   isə   odur   ki,  Ermənistan   dövlətinin   daxıli   və   xarici   siyasətini   müəyyənləşdirən  təkcə   dövlət   məmurları   yox,   eyni   zamanda    onların   kilsə   nümayəndələri,   erməni   terror   təşkilatlarının   rəhbərləri    və   dünyanın   müxtəlif   dövlətlərində   böyük   “aktiv”liklə   fəaliyyət   göstərən   erməni  lobbilərinin   ən   parlaq    nümayəndələri   də    böyük   fəallıqla   iştirak   etmişlər.  

Bu   ideyalarını  həyata  keçirmələri   üçün    xəstə   millət   dünya    ictimayyətini,   supergüc   dövlətlərini   və   bu   dövlətlərin   xalqlarını    inandırmaq    üçün   ” tükürpədici   yalanlar uydurmaqla,”    misli   görünməmiş   sayda   müxtəlif    şantajlarla,   dezinformasiylar  yaymaqla    və   bu   dövlətin    əsas    “qurucuları”   sayılan,   dünyanın   müxtəlif   dövlətlərində   mövcud   olan   erməni-terror   təşkilatlarının   vasitəsi   ilə   təxribatlar   törətməklə   qanlı   terrorçuluq   etmişlər.  

 Eyni   zamanda   ermənilər   çox   satqın   bir   millət   olduqlarına   görə   qeo- politik   siyasi   arenasında   bəzi   Amerika,   Rusiya,   Fransa   kimi   dövlətləri     özlərinə   “himayədar”   edə   bilmişlər.   Təbii  ki,   məhz   bu   səbəbdən   elə   bu   dövlətlərdə   də    özlərinin   ən    güclü   lobbisini   yarada   bilmişlər..   əsas   ali    məqsədəri   də   yuxarıda   qeyd   etdiyim   kimi  ” Dənizdən  dənizə   Böyük   Ermənistan  dövləti”ni yaratmaqdır…

İlk   növbədə   Dağlıq  Qarabağı,   ikinci   növbədə   Naxçıvanı   və   sonralar   isə  bütövlükdə  Azərbaycan   ərazilərini   işğal   etmək   niyyəti   ilə   yaşayblar   və   dünya   ictimaiyyətini   aldatmaqla   məşğul   olublar.    Təəsssüflər   olsun   ki,   mənfur    ermənilər   utanmadan,   həyasızcasına   bizim    tarixi   torpaqlarımızda     himayədarlarının   köməyi   ilə   öz   qondarma   dövlətlərini   qura   bilmişlər   və   qurduları dövləti     mono   dövlətə   çevirməyə  nail   olublar.

  “Ermənistan   ancaq   ermənilərə   məxsusdur”   prinsipi   orda   yaşayan    başqa   milləttlərin   nümayəndələrini   kütləvi   deportasiyaya   da   məruz   qoyub.   Xüsusilə   Qərbi  Azərbaycanda   yaşayan   azəri   türklərinə   qarşı   1947-1988 – ci   illlər   ərzində    əsil   genasid    və   kütləvi   deportasiya   tədbirləri   həyata   keçirdiblər. Dediyim   kimi,   növbəti   hədəf   Dağlıq   Qarabağdır   və   məqsədlərinə   də   asanlıqla   nail   olmaq   üçün   hələ   1894- cü   ildən   hazırrlıq   görüblər..  Belə   ki,   onlar   1890 –  cı  ildə   Gürcüstanda   Daşnakstyun   terror   təşkilatı   yaradırlar.  

1894 cü   ildə  “Artsax  (Арцах”)   dövlət   medalını   təsis   edirlər.   Bu   təsis   olunan   medalın   bir   üzündə Qrabağ  bizimdir,  Artsax  ermənilərindir   sözlər,     medalın   o   biri    üzündə    isə   Ermənistan   dövlətinin   bu   günkü   xəritəsi   həkk   olunub.   Həmin   xəritədə   isə   Dağlıq   Qarabağ   və   Naxçıvan   Muxtar   Respublikasının   ərazisi   göstərilib.  Yenə   də  təəəsssüf   edirəm   ki,   çar  Rusiyası    və   satqın   Sovet    rejimlərində   Azərbaycanın   tənəzzül   dövrləri   olub,   nəticədə   çoxlu   ərazilərimizi   itirməklə   bərabər    kütləvi   deportasiyalara   və   bizə   qarşı   ermənilərin   faciəli  genosid   siyasətinə   də   məruz   qalmışıq.

  1988-  ci  ildə  isə  onlar   Sovet   İmperiyasının,  Erməni   terror   təşkilatlarının   və  qondarma yaradılan “Artsax  guya  dövlətinin”    birgə   iştirakı  ilə  20   faiz   Qarabağa   aidiyatı   olmayan  ərazilərimizi     işğal   edərək   ələ   keçirtdilər   və   insanlığa   sığmayan   vəhşiliklə  bizə  qarşı   “Xocalı”   soyqırımını   törətdilər.   Yenə   də  onlara   Ulu   Öndər   Əliyev   mane   oldu.   Heydər   Əliyev   Moskvaya   gedəndən   ermənilərin   ” işi   düz   gətirmirdi”   Bəlkədə   o   vaxtlar  Heydər   Əliyev   olmasaydı   bizim   hamımız   indi  Naxçıvan   Azərbaycandır!    deyərək  xalqımız   Vətən   müharbəsinə   başlayacaqdıq.    

Ancaq   dahi   Heydər  Əliyev  ermənilərin,   Qorbaçovların  ,  Yeltsinlərin   və   bütövlükdə   ermənipərəst   qüvvələrin    təzyiqlərindən,   şantajlarından,   təxribatlarından   və   fiziki   təzyiqlərindən  qorxmayaraq   açıq   mübarizəyə   başladı.   Onun   yenidən   hakimiyyətə  qayıtması   və   ən   böyük   xalqın   səsi   ilə,   inamı və   sevgisi   ilə   prezident   seçilməsi   isə   Azərbaycan   xalqlarının   xilası   demək   idi.   Bax   elə   1993  –  cü  ildən    ermənilərin   tənəzzül   dövrü   başlayır.  Çünki,  bizim   dahimiz   Ulu   Öndərimiz    balanslı   və   uzaqgörən   siyasətə   başladı.

  Dünya   dövlətləri   ilə,   qonşu   dövlətlərə   hərtərəfli   əlaqələrin   möhkəmlənməsinə  nail   oldu.  

Əsrin   neft-qaz   müqaviləsi   isə   H.Əliyevin   Azərbaycan   haqqında    olan    şah   əsəridir   və  onun   təhlükəsizliyinin   və  iqtisadi   gücünün   təminatçısıdır.  Bu   haqda   çox   danışmaq   olar.  Kifayət  edər   deyim   ki:  H.Əliyevin  uzaqgörən  və  düşünülmüş   daxıki  və   xarici   siyasəti   Cənab   İlham   Əliyev   və  H. Əliyev  Fondu   tırəfindən   hərtərəfli   istiqamətdə   uğurla   davam   etdirildi   və   Azərbaycanın   bütün   istiqamətlərdə  uğurlar   qazandırdı,   ən   güclü   xarici   diplomatiyasını   yaratdı,   ən   güclü   və     beynəlxalq   standartlara   cavab   verən   ordumuz   yarandı,   doğma  Azərbaycanımız  isə   dünya  siyasi   arenasında  ən   uca   zirrvəyə   qalxdı.  

Bu  Azərbaycan   zirvəsi   dünyanın   hər   yerindən   görünür.  Azərbaycan   durduqca,  yaşadıqca   H.  Əliyevlə   adı   qoşa   çəkiləcək.    Bu  siyasət   həm  də   bütün   dünya   siyasi   arenasına   əsrimizin   Şah  İsmayıl   Xətaisini   təqdim   etdi.    Ali   Baş   Komandanımız   Qarabağ   Azərbaycandır!  deməklə   bütün   xalqımızda   mıllli   ruhumuzun   oyanmasına     və  milli   birliyimizin   yaranmasına  da   təkan   verdi.    Bə  bu   birlik   daxili   siyasi   çəkişməllərə,    intriqalara,   müxalifət   iqtidar   münasibətlərini     ümumixalq   birliyinə   çevirdi    və   şanlı   və  güclü  ordumuzla  bərabər   Vətən   müharibəsinə  qalxdı.

 Bu  gün   nəinki   50  milyon   azəri   türklərinin  hər  biri   Ali   Baş   Komandanın   yanındadır,   ordumuzun   yanındadır,   hər   birimiz   yaşımızdan   asılı   olmayaraq   şəhidlik   zirvəsini   şərəf  duyaraq   Ali   Baş   komandanın   əmrini   gözləyirik   və   Vətən  müharibəsində   iştirak  etməyə   hazırıq.  Həm  də,  bizim  Türkiyə,    Pakistan   kimi   qardaşlarımız,  Rusiya,    İzrail   kimi     ədalətli   mövqe   tutan,   haqqa,  ədalətə   dayaq   olan   sədaqətli    tərəfdaşlarımız   və   çoxlu    sayda   müsəlman  və  qeyri   müsəlman   dövlətlər   olan,   beynəlxalq   siyasi   arenalarda     Azərbaycanın   haqlı,   ədalətli   olmağını   dəstəkləyən   və   bizə   hərtərəfli   yardım    edəcəklərini   deməkdən   də   çəkinməyən    dostlarımız   var.

Bu   isə   İlham   Əliyev    siyasətinin   üğürünun   bariz   nümunəsidir.  Məhz   elə    onun   nəticəsidir    ki,   İ.   Əliyev   30   ilə    yaxın   davam    edən   status- kvonu   məhv   elədi. Yüz   illərlə    işğalçı   siyasət   aparan   ermənilərə   öz   yerlərini   göstərdi    və    işğal   altında   olan   torpaqlarımızın   azad   edilərək    ərazi   bütövlüyümün   təmin    olunmasını   prioritet   istiqamət   seçdi.    Dünnya   dövlətlərinə,    ATƏT-in   Minsk   qrupuna   üzv   ölkələr   qarşısında    beynəlxalq  dünya   siyasətində    yeni   reallıqları   əks   erdirən   tələblər   qoydu.   Ermənistan   ordusu    tam   şəkildə   bizim   işğal   altında   olan   ərazilərimizdən    çıxmalıdır.  

Bu   müharibədə    erməni    ordusunun     milyardlarla    qiyməti   olan   müasir    hərbi   texnikaları,   hərbi   sursatlarl    ordumuz   tərəfindən    məhv   edilib,    çoxlu    sayda    isə   qənimət   kimi    ordumuz   tərəfindən    götürülüb.   İlham   Əliyev   isə    dünyanın   güc   dövlətlərinə,   BMT-yə    üzv   ölkələrə,   müxtəlif   Beynəlxalq   Təşkilattlarln   rəhbərlərinə,   xüsusilə   ermənilərin   “havadarlarına””   belə   bir   sual   verib   və   hələ   də    verdiyi   suala   cavab   istəyir.   Sual   belədir:

  1. Ermənistanın    xarici   dövlət   borcu   8   milyard dollardır,    onun   valyuta  ehtiyatı   1.5   milyarddır  ki,   onu   da   xərcləyə   bilməz,   çünki,   həmin   dəqiqə   Ermənistanı   bonkrot   elan   edə   bilərlər.  Ancaq   1 ay   davam   edən  müharibə   ərəfəsində    erməni   ordusu   2  milyard   dollar    civarında   hərbi   texnikası,   müasir   silahları,   qadağan   olunmuş   silahları    ordumuz   tərəfindən  məhv   edilib   və   əsir   götürülüb.    Haradandır    ermənistanda    bu    silahlar?     Kim   maliyələşdirib   və   hansı   əsaslarla?   İşğal  altında   olan   torpaqlarımızıın   qeyri   şərtsiz   boşaldılması   ilə   bağlı   4   qətnamələrin   icrası   nəyə   görə    BMT-nin  Təhlükəsizlik   Şurası   tərəfindən   ralllaşdırılmır?    

Bu   kimi   suallar    çoxdur,   bizim   haqll   olduğumuzu   təsdiqləyən   qərarlar    ondan   da   çoxdur. Əsas   məqsədim   bu   deyildi   ki,   olub   keçənləri   yadınıza   salım.     Quduzlaşan   ermənilər    bu   gün   də   Amerikada,   Fransada     və  Rusiyafa   olan   güclü   erməni   lobbiçilərinin,   erməni   terror   təşkilatının   bəzi   nümayəndələri   və   ermənipərəst  media  və  siyasi   fiquraların   vasitəsi   ilə      Azərbaycanı    işğalçı   dövlət   kimi   tanitdırmağa   cəhd   edirlər,   heç   bir   həqiqətə   sığmayan  məlumatları   Azərbaycanın  və  onun  hərbi   rəhbərliyinin   üzərinə   qoymağa     səy   göstərirlər,   Azərbaycanın   mülki   rayonlarına   qarşı   tprətdikləri    cinayətlırini   davam   etdirirlər,   Rusiyada,   Frabsada   və   Amerikada    olan    çoxlu   sayda   media    resurslarından   istifadə   edərək      dünya   ictimaiyyətini   aldatmaqda    fəaliyyyətlırini   və   səylərini   daha   da   gücləndirirlər.

 Bir   sözlə,   indi   də   bizimlə   informasiya   müharibəsinə   başlayıblar.   Dünyanı   çaşdırmaq   və   Rusiyanı   müharibəyə   qoşmaq   üçün   bütün   məntiqlərə   sığmayan    iyrənc   metodikalardan,   taktikalardan    və   uydurmalardan   istifadə   edirlər.   Bundan   əlavə   ernəni   millətindən   olan  fiziki   çəxsləri    müxtəlif   media   qurumlarına     dəvət   edərək   azərbaycanlılar   haqqında   mənfi   rəy   formalaşdırırlar.  

  2   qadını  (  əgər   onlara   qadınlıq   yaraşırsa?)   misal   çəkəcəm..   Bu   yaxınlarda   İlham   Əliyev    Cenevrə   konvensiyalarına   uyğun   olaraq   ölmüş   erməni   əsgərlərini,   2   yaralını    Qirmızı  Xaç   Cəmiyyətinin  iştirakı   ilə   Ermənistana   təhvil   verdi.   Ancaq   ermənilər   nə   etdilər?   Yaralı  erməni  arvadın   vəziyyəti   yaxşı   olduğuna   görə   onu   qəbul   etdilər,  ancaq   ağır   vəziyyətdə   olan   xəstə,   qoca    kişilərini   qəbul   etməkdən   imtina  etdilər?   Bax   budur   erməninin   simasızlığı.   Dəhşətli   odur   ki,   Azərbaycan   həkimləri   tərəfindən   ilkin   tibbi   yardım   alan   bu   erməni   köpəyi   sağalandan   sonra   dünya   ictimayyətini   aldadaraq    bizi   elə   tənqid   və   təhqir   etdi  ki,     başqa    millətlərin   gözü   qarşısında   bizi   aşağılayaraq   alçaltmaq   istədi.   Budur   bu   millətin   əxlaqsızlığı.  

  Dünən   feysbuk   səhifələrində   qoca   bir   erməni    qadının  (köpəyin)  “odlu  alovlu”   çıxışını    dinlədim   və   cavab   verməyə   bilmərəm,   hökmən   cavab   verməliyəm.     Bu   erməni   köpəyi   də   axı   Baş  Komandanımızı   hədəfə   alıb   və   bizim   də   xalqımıza   müraciət   edib:   ”   Qabaqlar   H.Əliyev  indi   isə   onun   oğlu    İ. Əliyev    sizin   düşməninizdir.   Erməni   heç  vaxt   sizin   düşməniniz   olmayıb.   Siz   hələ   ki,  müharibədə   məhv   olmamısınız,   Qarabağı   verin   ermənilərə,   başlayın   bizimlə   dostluq    etməyə.  Bax   sizin   xoşbəxt   gələcəyiniz   budur”. Bax   belə,   əziz   həmyerlilərim    bu   da   erməni   köpəyinin   növbəti   təxribatı,   növbəti   yalanları    və  heç   bir   bəraəti   olmayan   həyasızlığı.  Çar   Rusiyası  döründə,   Sovet   dövründə    etdikləri   əxlaqsızlığın,   həyasızlığın    davamı   deyilmi?       Nə   deyəsən    bu   bu   köpəyə,    necə    cavab   verəsən?    Əgər   qondarma   millətin    faşist-  terrorist   millətin   vandal   ziyalısı   yazırsa   ürəyindən   taxtaya   mismarlanan    balaca   türk   qızının   qanı   axırdı,   can   verirdi.  7  dəqiqədən   sonra   o   öldü,   bu  dəqiqələrdə    mən    bu   mənzərədən   ləzzət   alırdım   və   özümü   dünyanın   ən   xoşbəxt   adamı   hesab   edirdim.   Bəlkə   siz   deyəsiniz ,  bu   vandalizm   deyi  nədir?  Ermənilərin   hamısı,  alimi  də,    dövlət   məmuru   da,   uşağı  da,   qadını   da,   qocası  da,   terroristi  də   faşist    ideyaları   ilə    böyümüş   vandallardır,   Amerika  sümüyü  ilə    böyüyən   Fransa,   Rusiya   köpəkləridir.  

 Onlar   hər    an   və   istənilən   formada    ən   yaxın   dostlarını   belə   məhv    etməkdən   çəkinməyən   quduzlaşmış   itlərdir.   Ona  görə   də   bu  kimi   təxribatlara   uymayın.  İlham   Əliyev   əsrimizin   Şah  İsmayıl   Xətaisidir.   İnşallah   hüquqi   torpaqlarımızı   işğaldan    azad   etdikdən    sonra   gələcəkdə    tarixi   torpaqlarımızın    da   geri   qaytarılması   üçün    bizim   əbədi   Prezidentimiz    İlham  Əliyev    ümumxalq   ideyasına   çevriləcək    bir   ideya   fikirləşəcək    və   reallaşdıracaq.     Bu   mənfur   ermənilərin    birliyimizi    parçalamağa,   cəmiyyətimizdə   xaos,   çaxnaşma   yaratmağa   söykənən   təxribatların   heç   biri    bizim   birliyimizi   parçalaya   bilməz.  

Çünki,   biz   birlikdə   güclüyük!    Bizi   birləşdirən   milli   ruhumuzdur!   Bizim   hər   birimiz   Ali   Baş   Komandanımızın,    şanlı  Ordumuzun   yanındayıq.  Biz  Azərbaycanımızın   yeni   tarixini   yazırıq.

Mirkazım SEYİDOV,

İctimai-siyasi xadim

Həmçinin oxuyun

Vətən Müharibəsində 2783 hərbi qulluqçumuz şəhid olub

Ermənistanın 27 sentyabr 2020-ci ildə ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı …