Bazar ertəsi , Noyabr 30 2020
Ana səhifə / Dünya / Sergey Lavrov:”Biz bu seçkini Paris və Berlinin xahişi ilə tanıdıq”
Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ äëÿ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ æóðíàëèñòîâ ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêîé äèïëîìàòèè â 2007 ãîäó.

Sergey Lavrov:”Biz bu seçkini Paris və Berlinin xahişi ilə tanıdıq”

Rusiya Ukraynada 2014-cü ildə baş tutan prezident seçkisinin nəticələrini Paris və Berlinin xahişi ilə tanıyıb.

Bunu “Zvezda” televiziyasına müsahibəsində Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov deyib. Onun sözlərinə görə, Moskva Poroşenkonu Donbas konfliktini 2-3 həftəyə həll edəcəyinə söz verdiyi üçün tanıdı:

“Poroşenko dünyanın hər yerində bəyan edirdi ki, sülh tərəfdarıdır və konflikti iki-üç həftəyə həll edəcək. Məhz buna görə Paris və Berlin bizdən israrla seçkinin tanınmaması ilə bağlı bəyanat verməməyimizi istədi. Biz bunu etmədik və şans verdik”.  (Axar.az)WhatsAppFacebookFacebook MessengerTwitterShare

Həmçinin oxuyun

“Bu faciəyə səbəb olan hökumət getməlidir” – Armen Sarkisyan

“Belə böyük faciənin baş verdiyi hər bir ölkədə yalnız bir həll yolu var: buna səbəb …