Şənbə , Oktyabr 1 2022
Ana səhifə / Dünya / Kissincer fikrini dəyişdi: “Ukraynaya NATO üzvü kimi baxmaq lazımdır”
MOSCOW REGION, RUSSIA. FEBRUARY 3, 2016. Former US Secretary of State Henry Kissinger looks on during a meeting with Russian President Vladimir Putin (not pictured) at Novo-Ogaryovo residence. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 3 ôåâðàëÿ 2016. Ýêñ-ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ãåíðè Êèññèíäæåð âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â ðåçèäåíöèè Íîâî-Îãàðåâî. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Kissincer fikrini dəyişdi: “Ukraynaya NATO üzvü kimi baxmaq lazımdır”

Rusiyanın qorxunc cinayətlərindən sonra Ukraynaya NATO üzvü kimi yanaşmaq lazımdır.

Teleqraf.com xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henri Kissincer deyib.

“Püşk atıldı. Rusiyanın Ukraynadakı davranışlarından sonra Ukraynaya bu və ya digər şəkildə NATO üzvü kimi yanaşmağa dəyər”, – 99 yaşlı diplomat bildirib.

Xatırladaq ki, bu ilin mayında Kissincer Ukraynanı Rusiyaya ərazi güzəştlərinə getməyə çağırıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski keçmiş dövlət katibinə sərt cavab verib.

Həmçinin oxuyun

“Putin nə düşünübsə, onu da edəcək” – Ərdoğan

Onun sözlərinə görə, Ukraynanın bəzi vilayətlərində Rusiyaya daxil olmaqla bağlı “referendum”ların keçirilməsi və Rusiyanın qismən …