Cümə , Fevral 23 2024
Ana səhifə / Dünya / ABŞ-nin sabiq dövlət katibi Henri Kissincer vəfat etdi
MOSCOW REGION, RUSSIA. FEBRUARY 3, 2016. Former US Secretary of State Henry Kissinger looks on during a meeting with Russian President Vladimir Putin (not pictured) at Novo-Ogaryovo residence. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 3 ôåâðàëÿ 2016. Ýêñ-ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ãåíðè Êèññèíäæåð âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â ðåçèäåíöèè Íîâî-Îãàðåâî. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

ABŞ-nin sabiq dövlət katibi Henri Kissincer vəfat etdi

ABŞ-nin keçmiş dövlət katibi Henri Kissencer vəfat edib.

Bu barədə “Reuters” agentliyi məlumat yayıb.

Nobel sülh mükafatı laureatı keçmiş dövlət katibi 100 yaşında dünyasını dəyişib.

O, 1923-cü ilin 27 may tarixində Almaniyada, Bavariya əyalətinin Fyürt şəhərində yəhudi ailəsində anadan olub.

1938-ci ildə Kissincerlər ailəsi nasist təqibindən xilas olmaq üçün ABŞ-yə yollanıb.

Henri Kissencer 1973-1977 illərdə ABŞ Dövlət Departamentinə rəhbərlik edib.

APA

Həmçinin oxuyun

“İrəvan rəsmi bildiriş göndərməyib” – Peskov

“İrəvan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına (KTMT) üzvlüyün dondurulması ilə bağlı rəsmi bildiriş göndərməyib”. Bu barədə …