24 May 2017, Çərşənbə

Redaktor

“AZİNFORUM. AZ İNFORMASİYA PORTALI”-nın təsisçisi və baş redaktoru:

MƏHƏMMƏDƏLİ QƏRİBLİ